Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2021
Austrian Business Agency Österreichische Industrieansiedlungs- und WirtschaftswerbungsgmbH

Austrian Business Agency Österreichische Industrieansiedlungs- und WirtschaftswerbungsgmbH

Austria, Vienna
Ms. Dana Höller-Lipkova, Consultant

About Us

Agentúra ABA (Austrian Business Agency) – Invest in Austria – Vám poradí vo všetkých otázkach týkajúcich sa expanzie do Rakúska ako i založenia spoločnosti v Rakúsku. Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v nasledovných otázkach: - aktuálne ekonomické údaje o podnikateľskom prostredí Rakúska, - politické a hospodárske rámcové podmienky, - informácie o odvetviach, technológiách a vývoji trhu - hľadanie a výber lokality, - pracovnoprávne otázky a otázky daňového práva, - dotácie a možnosti financovania, - poradenstvo formou konzultácií pri zakladaní spoločnosti, - vybavovanie formalít ako sú schválenia technickej spôsobilosti prevádzkových zariadení, žiadosti o dotácie, pracovné povolenia alebo víza, - sprostredkovanie potrebných kontaktov v Rakúsku ako i napojenie na sieť partnerov na celom svete, - hľadanie lokality/sídla v Rakúsku po realizácii projektu resp. v rámci investičneho zámeru ohľadne expanzie Vašej spoločnosti

Areas of Activity

  • other
Organisation
Austrian Business Agency Österreichische Industrieansiedlungs- und WirtschaftswerbungsgmbH

Country
Austria
Vienna

Type
Company

Size
21-100

Website
https://investinaustria.at/en/

Additional info about company


Participating in
21.10.2021 B2B negotiations

Cooperation Profiles

Slovenské (zahraničné) spoločnosti, ktoré majú záujem expandovat do Rakúska/ zaloziť v Rakúsku pobočku alebo spoločnosť.

Requested

investor

Offered

other

Participants

Ms. Dana Höller-Lipkova Consultant