Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2021
3 results, 3 profiles in total
Agentúra ABA (Austrian Business Agency) – Invest in Austria – Vám poradí vo všetkých otázkach týkajúcich sa expanzie do Rakúska ako i založenia spoločnosti v Rakúsku. Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v nasledovných otázkach: - aktuálne ekonomické ú...
Dp Clean Tech Dp Clean Tech
Austria, Wr. Neudorf
Mr. Bojan Markovic, Bussines Devolopment & Sales Director Europe
The foundation of DP’s success is the efficient and environmentally responsible transformation of all types of waste - agricultural, forestry, industrial or household - into a productive resource, using the most advanced and efficient technologies av...
Embassy of the Slovak republic in Vienna Embassy of the Slovak republic in Vienna
Austria, Vienna
Ms. Bronislava Chmelova, economic diplomat
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni poskytuje v rámci základných služieb MZVEZ SR slovenským podnikateľom poradenské služby s cieľom pomôcť ich presadzovaniu sa na rakúskom trhu.
3 results, 3 profiles in total